2021 – 2022 учебна година

Заповед  за организация на присъственото обучение на учениците от I – IV клас

Заповед за присъствено обучение на учениците от I – IV клас

Обучение в ОРЕС за периода 26.10.2021 – 08.11.2021 г.

Училищен учебен план

Обучение през периода 21.10.2021 – 27.10.2021 г.

Дневен режим

Седмично разписание

Пропускателен режим

Годишен план

Годишна програма за ЦОУД

Училищна програма за подобряване резултатите на учениците

Правила за работа с електронен дневник

Училищен план за работа в условията на епидемична обстановка