Проект „ТВОЯТ ЧАС“

 

Компютърен свят – Публични изяви на учениците  Проект: „Анимирана картичка”