ЗА УЧЕНИКА И РОДИТЕЛИТЕ

Заповед за присъствено обучение за учениците от I – IV клас 08.11.2021 г.

Заповед за обучението през периода 21.10.2021 – 27.10.2021 г.

Заповед за обучение през периода 26.10.2021 – 08.11.2021 г.

Кандидатстване след VII клас за учебната 2021/2022  Обява-прием-в-VIII-клас-за-2021-2022

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ  УЧEБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  – I срок

 

График на проектните дейности в I – III клас през м. юни, 2021 г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ 2020/2021 учебна година

ГРАФИК КЛАСНИ и КОНТРОЛНИ I срок 2021-2022 г.

ГРАФИК УЧСД I срок 2021-2022 г.

ГРАФИК ДЧК  2021/2022 г. I срок

УКАЗАНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от училището

ЗАЯВЛАНИЕ от родител за записване  на ученик в I клас

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за записване на ученик в училището

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на самостоятелна форма на обучение

https://school.4ou-berkovitsa.org/wp-content/uploads/2020/02/Zaiavlenie-zapisvane-SFO.pdf

Заявление от родител за преместване в друго училище в България

Декларация от родител за заминаване в чужбина

Декларация информирано съгласие различен УУП

Заявление за преминаване в ОРЕС по желание от родител

Декларация от родител за преминавне в ОРЕС

 

 

 

Разписание на часовете за електронно обучение за 4 клас

Седмично разписание за електронно обучение 5 – 7 клас от 16.03.2020 г.

Седмично разписание за електронно обучение за периода 13 – 16.04.2020г.

Програма за отбелязване на празниците през м. май

Заповед на Министъра на здравеопазването от 14.05.2020 г.