ЗА УЧЕНИКА И РОДИТЕЛИТЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ  УЧEБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  – I срок

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК КЛАСНИ и КОНТРОЛНИ

ГРАФИК консултации кл. ръководители с родители и ученици

ГРАФИК УЧСД

УКАЗАНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от училището

ЗАЯВЛАНИЕ от родител за записване  на ученик в I клас

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за записване на ученик в училището

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на самостоятелна форма на обучение

https://school.4ou-berkovitsa.org/wp-content/uploads/2020/02/Zaiavlenie-zapisvane-SFO.pdf

Заявление от родител за преместване в друго училище в България

Декларация от родител за заминаване в чужбина

Декларация информирано съгласие различен УУП

График консултации 2 срок

График УЧСД 2 срок

ДЧК 2 срок

СИП

Седмично разписание II срок през 2019/2020 учебна година

Съобщение във връзка с извънредното положение

 

Разписание на часовете за електронно обучение за 4 клас

Седмично разписание за електронно обучение 5 – 7 клас от 16.03.2020 г.