Бюджет 2020 година

Бюджет 2020 година

Касов отчет към 31.03.2020

Доклад изпълние на бюджета към 30.06.2020 г.

Справки за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Касов отчет бюджет към 30.06.2020 г.

Касов отчет към 30.09.2020 г.

Справки за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Доклад за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.